Hypotéky

Pokud plánujete koupi bytu nebo domu, nebo jen jeho rekonstrukci a nemáte dostatek vlastních prostředků, můžete uvažovat o financování bydlení hypotékou. Hypotéka je dlouhodobý úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Doba splatnosti hypotéky bývá 5-30 let. Hypotéky jsou poskytovány bankami.

Na trhu existují různé druhy hypoték. Podle využití prostředků se dělí na účelové a neúčelové americké hypotéky. Rozlišují se také podle výše úvěru vzhledem k hodnotě zastavené nemovitosti nebo podle dalších kritérií.

Hypotéka musí být ze zákona zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Zastavená nemovitost musí splňovat určité podmínky. Nemovitost musí být v zástavě celá. Za určitých podmínek lze použít jako zástavu i rozestavěnou nemovitost. Banky někdy požadují i další zajištění, například sjednání pojištění, které je vinkulováno ve prospěch banky nebo přizvání dalšího ručitele.

Proces vyřízení hypotéky začíná u výběru vhodné banky a v případě úspěchu končí podpisem úvěrových smluv. Při žádosti o hypotéku je třeba předložit určité dokumenty. Aby mohlo dojít k čerpání úvěru, musí být podepsána úvěrová a zástavní smlouva a smlouva o vedení účtu.

Hypotéku lze čerpat a splácet různými způsoby. Čerpání může být jednorázové nebo postupné. Splátky mohou být anuitní, progresivní nebo degresivní.

Hypotéka s sebou nese riziko, že dlužník nebude schopen splácet pravidelné měsíční splátky nebo že zemře a jeho rodina nebude schopna hypotéku dále splácet. Jsou události, proti kterým se lze v souvislosti s hypotékou pojistit. Pojištění lze sjednat u jakékoliv pojišťovny. Někdy je možné pojištění sjednat přímo na přepážce banky v rámci zpracování hypotéky.

Hypotéka nemusí být využita jen na bydlení. Americká hypotéka je neúčelový úvěr, který může být využit na cokoliv. Od klasické hypotéky se americká liší v určitých parametrech. Americká hypotéka může být alternativou ke spotřebnímu úvěru.

Pro situace, kdy chce klient investovat do nemovitosti, která by mohla být financována hypotékou, ale v daný okamžik na ni nemůže být vloženo zástavní právo, existuje předhypoteční úvěr se splatností do jednoho roku. Podmínkou k získání předhypotečního úvěru je smlouva o následné hypotéce. V době trvání předhypotečního úvěru jsou spláceny pouze úroky, jistina je jednorázově splacena následnou hypotékou.

V případě, že klient již splácí hypotéku, ale není spokojeni s podmínkami, které jeho banka nabízí, může uvažovat o refinancování hypotéky u jiné společnosti. Na konci období fixace úrokové sazby může klient hypotéku nebo její část bez sankcí jednorázově splatit. Stávající hypotéka může být splacena jakýmkoliv jiným úvěrem, ale banky nabízejí také speciální produkty na refinancování.

Klienti, kteří ještě nemají vybranou konkrétní nemovitost, ale rádi by měli jistotu, že v okamžiku jejího nalezení budou mít k dispozici finanční prostředky, mohou žádat o pohotovostní úvěr. Pohotovostní úvěr znamená příslib banky, že žadateli poskytne při splnění daných podmínek úvěr na financování bydlení.