Pohotovostní úvěr

Pohotovostní úvěr znamená příslib banky, že žadateli poskytne při splnění daných podmínek úvěr na financování bydlení. Předmětem pohotovostního úvěru může být hypotéka od banky nebo překlenovací úvěr od stavební spořitelny. Pohotovostní úvěr je řešením pro klienty, kteří ještě nemají vybranou konkrétní nemovitost, ale chtějí jistotu, že získají finanční prostředky. Při koupi nemovitosti je někdy třeba jednat rychle a pohotovostní úvěr může tento proces zjednodušit.

Žadatel o pohotovostní úvěr musí doložit výši svých příjmů. Zaměstnanec předkládá potvrzení od zaměstnavatele, osoba samostatně výdělečně činná daňové přiznání. Banka pak posoudí jeho bonitu a v případě schválení úvěru vystaví úvěrový příslib nebo potvrzení o maximální výši úvěru. Banka také stanoví podmínky, které musí splňovat vybraná nemovitost.

Po vydání příslibu má klient určitou dobu na výběr nemovitosti. Tato lhůta se pohybuje v rozmezí 6-9 měsíců, ale za určitý poplatek jí banka může prodloužit. Když si klient vybere nemovitost, může prokázat, že má financování již zajištěné. Majitel nemovitosti pak pravděpodobně upřednostní zájemce s příslibem úvěru před někým, kdo by si hypotéku teprve musel vyřídit. Potvrzení o budoucím úvěru je možné předložit i dodavatelům v případě novostavby. Další výhodou pohotovostního úvěru je garance úrokové sazby po celou dobu platnosti příslibu.

Po nalezení vhodné nemovitosti banka provede odhad její hodnoty a popřípadě upraví výši úvěru. Následně dochází k podepsání smlouvy o hypotéce a k čerpání úvěru.

Za příslib úvěru si banky většinou účtují poplatky v řádu stokorun. Někdy banky vyžadují poplatek za vyřízení, který slouží jako záloha. To znamená, že se jeho výše odečte od poplatku za vyřízení následné hypotéky. Další poplatky se platí až v souvislosti se samotnou hypotékou. Jedná se zejména o poplatek za vyřízení úvěru a poplatky za vedení účtu.