Pojištění hypotéky

Hypoteční úvěr je dlouhodobý závazek, někdy až na několik desítek let. Klient se během této doby může dostat do situace, kdy nebude schopen splácet pravidelné měsíční splátky. Také hrozí riziko, že během této doby dlužník zemře a jeho rodina nebude schopna hypotéku splácet. Proti takovýmto událostem se lze pojistit.

Klient si může vybrat z široké nabídky úvěrových nebo životních pojištění jakékoliv pojišťovny. Některé banky umožňují sjednání pojištění přímo na přepážce banky v rámci zpracování hypotéky. Klient pak může v takovém případě získat slevu na úrocích. Některé banky si mohou sjednání pojištění klást jako podmínku pro poskytnutí úvěru.

Pojištění začíná klient platit od chvíle, kdy začal čerpat úvěr. Pokud se výše pojistné částky v čase nemění, vypočítá se pojistné procentuelně z měsíční splátky. Výše pojistného může v čase klesat a počítá se z výše nesplacené jistiny. Pojištění trvá do chvíle, kdy je celý úvěr splacen. U některých pojišťoven klient několik posledních let neplatí pojistné, ale pojištění stále trvá.

Klient se může pojistit pro řadu pojistných událostí. Základní variantou je pojištění pro případ smrti a trvalé invalidity. Pojištění lze rozšířit na pracovní neschopnost nebo i na ztrátu zaměstnání. V případě smrti dlužníka proplatí pojišťovna bance nesplacenou část jistiny. V případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání platí pojišťovna po tuto dobu měsíční splátky. Od rozsahu pojištění se odvíjí i výše pojistného.

Některé banky nabízejí kombinované produkty. Klient uzavře hypotéku společně s kapitálovým nebo investičním životním pojištěním. Po celou dobu je splácen jen úrok z hypotéky a zároveň si klient platí životní pojištění. Z tohoto pojištění je na konci doby splatnosti jistina jednorázově splacena. Pokud dosáhne životní pojištění vyššího zhodnocení, může se stát, že klientovi nějaká částka po splacení hypotéky zůstane. Zda se tato varianta vyplatí, záleží na individuální situaci.

Pojistit lze také nemovitost pro případ živelné katastrofy, krádeže nebo vandalismu. Pokud si klient toto pojištění sjedná společně s hypotečním úvěrem, může získat nějaké výhody.