Americká hypotéka

Americká hypotéka je dlouhodobý neúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Finanční prostředky z americké hypotéky mohou být využity na cokoliv. Existují i spotřebitelské americké hypotéky, které lze použít jen pro financování vybraných druhů zboží a služeb (např. zboží a služby osobní potřeby, vypořádání společného jmění manželů při rozvodovém řízení a další).

Americké hypotéky mívají vyšší úrokové sazby než hypotéky klasické. Spotřebitelské hypotéky, u kterých je známý účel jsou pak o něco výhodnější než neúčelové hypotéky. Jelikož je úvěr poměrně spolehlivě zajištěn nemovitostí, nabízejí banky nižší úrokové sazby než třeba u spotřebitelských úvěrů. Na rozdíl od klasické hypotéky je možno americkou hypotéku kdykoliv jednorázově splatit, a to bez sankcí.

O hypotéku může žádat jeden nebo více žadatelů, kdy alespoň jeden z nich musí být vlastníkem nemovitosti dané do zástavy. Žadatelem může být fyzická osoba starší 18-ti let, která je občanem ČR nebo držitelem průkazu o povolení pobytu v zemích Evropského společenství. Podmínkou je také příjem ze závislé činnosti nebo podnikání. Při společném jmění manželů musí o americkou hypotéku žádat oba společně. Banky pak posuzují platební morálku žadatele (žadatelů) a jeho bonitu (schopnost dostát závazkům).

Banky většinou poskytují úvěry do 70 % ceny nemovitosti, ale je možno získat prostředky až do 90 % její ceny. Minimální částka činí v závislosti na bance 100 000 – 300 000 Kč. Co se týče maximální poskytované částky, banky se ve své nabídce velice liší. Pohybuje se v rozmezí 1 000 000 - 30 000 000 Kč. Výše úvěru je také samozřejmě omezena příjmy a závazky klienta.

U neúčelové hypotéky nelze uplatnit odpočet úroků z hypotečního úvěru od základu daně.

Americkou hypotéku ocení zejména klienti, kteří potřebují půjčit větší částku peněz na jiné účely, než je bydlení, a mají nemovitost, kterou mohou zastavit. Nevýhodou může být poměrně složité vyřízení úvěru. Je nutné získat odhad nemovitosti a obstarat zápis zástavního práva do katastru nemovitostí.