Typy hypoték

Hypoteční úvěry bývají nejčastěji děleny podle využití prostředků na účelové a neúčelové. Účelová hypotéka může být použita jen na investování do nemovitosti nebo jiného financování bydlení. U neúčelové (americké) hypotéky může klient použít prostředky z úvěru na cokoliv. Existují i americké hypotéky, které lze použít jen pro financování vybraných druhů zboží a služeb (např. zboží a služby osobní potřeby, vypořádání společného jmění manželů při rozvodovém řízení a další). Hypotéky určené výhradně na bydlení mají nižší úrokové sazby než hypotéky pro jiný účel. Neúčelové hypotéky jsou nejdražší. U některých hypotečních úvěrů lze kombinovat účelovou část s neúčelovou (např. do 20 % z celkové hodnoty úvěru).

Dále se rozlišují hypotéky podle výše úvěru vzhledem k hodnotě zastavené nemovitosti. Nejčastěji bývají poskytovány hypotéky do 70 % (u neúčelových) a do 85 % (účelových úvěrů), ale lze získat hypotéku až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti.

Podle dalších charakteristik existují vedle klasických a amerických hypoték další produkty. Pokud nemůže klient prokázat dostatečnou bonitu, ale přitom má dostatek prostředků pro splácení hypotéky, může zažádat o hypotéku bez doložení příjmů. V případě, že klient nemá momentálně nemovitost vhodnou k zástavě, může využít předhypoteční úvěr. Na financování nemovitosti v družstevním vlastnictví může být použita hypotéka na družstevní bydlení. Existují i speciální hypotéky určené ke splacení jiného hypotečního úvěru. Pokud nemá klient při vyřizování úvěru dostatečnou hotovost na zaplacení poplatků, může využít tzv. hypotéku bez poplatků. Neznamená to, že by byl od poplatků osvobozen, ale poplatky se promítnou ve výši úrokové sazby a jsou spláceny postupně. Další službou může být i hypotéka zpětně, kdy jsou klientovy proplaceny již dříve čerpané vlastní prostředky.

Zvláštním typem úvěru je tzv. flexibilní hypotéka, kde může klient jednou za rok měnit její parametry (dobu splácení, výši splátky).

Některé hypotéky se nabízí v kombinací s jinými produkty - životním pojištěním (kapitálovým nebo investičním) nebo s investicí do cenných papírů.