Vyřízení hypotéky

Žadatelem o hypoteční úvěr může být jak fyzická, tak právnická osoba nebo obce a města. Podmínkou je plnoletost a občanství ČR nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O hypotéku může žádat jeden nebo více žadatelů.

Ještě před samotnou žádostí o hypotéku si klient vybírá banku, u které bude úvěr čerpat. Hlavním kritériem bývá výše úrokové sazby a její doba fixace. Klient může využít kalkulaček na internetových stránkách bank, které mu orientačně vypočítají výši splátek podle zadaných parametrů. Je vhodné navštívit osobně několik bank, které navrhnou splátkový kalendář. Ten je jen orientační a počítá s neměnnou úrokovou mírou. Banky mohou poskytovat slevy na úrokovou výši, pokud si u nich klient zároveň zřídí například běžný účet. Klient může "usmlouvat" výši úrokové sazby, pokud ukáže, že má lepší nabídku od konkurence.

Po výběru vhodné banky podá klient žádost o poskytnutí hypotečního úvěru. K této žádosti musí předložit identifikační doklad (občanský průkaz, pas, živnostenský list) a potvrzení o výši příjmu, popřípadě potvrzení o příjmu spolužadatelů a ručitelů. U fyzických osob potvrzuje výši příjmu zaměstnavatel, právnické osoby předkládají daňové přiznání. U účelových hypoték je třeba předložit kupní nebo předkupní smlouvu (v případě koupě nemovitosti) nebo stavební povolení, projektovou dokumentaci, rozpočet stavby a případně smlouvy s dodavateli, pokud se jedná o výstavbu či rekonstrukci nemovitosti. Žadatel také předkládá výpis z katastru nemovitostí a ocenění nemovitosti, která má sloužit k zajištění úvěru. Některé banky ale ocení nemovitost na vlastní náklady a zdarma také zařídí výpis z katastru nemovitostí. V případě, že má klient jiné finanční závazky (např. leasing, spotřebitelský úvěr), předkládá také dokumenty vztahující se k těmto nákladům.

Banka následně žádost zpracuje. Posuzuje pravdivost a úplnost informací a bonitu klienta. Banky mají na bonitu klienta různé požadavky. V případě schválení žádosti banka vyhotoví úvěrovou a zástavní smlouvu a smlouvu o vedení účtu. Poté je klient se zněním smluv seznámen a rozhodne se, zda smlouvy podepíše nebo ne. Banka si může určit další podmínky pro poskytnutí úvěru, například pojištění nemovitosti a jeho vinkulace ve prospěch banky.

Po splnění daných podmínek, podpisu smluv a vložení zástavního práva do katastru nemovitostí dochází k samotnému čerpání úvěru. Když je čerpání úvěru ukončeno, banka vypočítá přesnou výši měsíční splátky a oznámí ji klientovi.