Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je krátkodobý účelový úvěr, který slouží k investici do nemovitosti, která by mohla být financována hypotékou, ale v daný okamžik na ni nemůže být vloženo zástavní právo.

Hypotéka musí být ze zákona zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Většinou se do zástavy dává nemovitost, která je předmětem úvěru. Problém nastává, když klient nemá v době, kdy žádá o úvěr žádnou nemovitost k dispozici. To se může stát zejména při výstavbě, kdy nemovitost ještě nemůže být zapsána do katastru nemovitostí - to znamená, že nemá postaveno ani jedno nadzemní podlaží. Podobný problém je i financování montovaných domků, za které je potřeba zaplatit dříve, než jsou postaveny. Klasickou hypotéku nelze také získat na financování družstevního bydlení, privatizaci obecních bytů a koupi parcely od obce.

Pro takové případy existuje předhypoteční úvěr se splatností do jednoho roku. Žadatel o úvěr musí řádně doložit dostatečnou výši příjmů. Většinou pak není třeba další zajištění, ale některé banky požadují např. ručení další osoby.

Podmínkou k získání předhypotečního úvěru je smlouva o následné hypotéce. Prostředky z úvěru jsou využity na výstavbu nemovitosti do fáze, kdy na ni bude možné uvalit zástavní právo nebo k získání nemovitosti do osobního vlastnictví. Klient by měl vlastnit nemovitost do 12ti měsíců od uzavření smlouvy.

V době, kdy trvá předhypoteční úvěr, jsou spláceny pouze úroky. Úroková sazba bývá vyšší než u klasické hypotéky a během roku se nemění. Jistina je jednorázově splacena následnou hypotékou ve chvíli, kdy klient vloží do katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch banky. Klient pak standardně splácí nový hypoteční úvěr. Klient by se při výběru banky neměl zaměřovat jen na úrokovou sazbu předhypotečního úvěru, důležitější jsou parametry následného hypotečního úvěru. Výše úrokové sazby u nové hypotéky je stanovena ke dni schválení úvěru.

Předhypoteční úvěr lze získat až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Minimální výše úvěru bývá 200 000 - 300 000 Kč v závislosti na bance. Maximální výši omezují jen některé banky.