Čerpání a splácení hypotéky

K čerpání hypotečního úvěru dochází, pokud je podepsána smlouva o úvěru a pokud jsou splněny podmínky uvedené ve smlouvě. Důležitou podmínkou je zapsání zástavního práva banky na nemovitost do katastru nemovitostí. V některých případech bance postačí pouze návrh na zápis zástavního práva do katastru nemovitostí, aby uvolnila finanční prostředky. Další podmínkou může být pojištění nemovitosti a jeho vinkulace ve prospěch banky.

U účelových úvěrů jsou finanční prostředky čerpány bezhotovostně. Z úvěru jsou propláceny faktury nebo zaplacena kupní částka prodávajícímu na bankovní účet. V případě koupě nemovitosti bývá čerpání jednorázové, při výstavbě nebo rekonstrukci domu probíhá postupně. Pokud je úvěr zajištěn rozestavěnou nemovitostí, musí být čerpán postupně, v závislosti na rostoucí ceně nemovitosti. Výše úvěru nesmí v daném okamžiku převýšit 70% hodnoty rozestavěné nemovitosti. Čerpání neúčelového úvěru je většinou jednorázové a prostředky jsou poslány klientovi na účet.

Když je čerpání úvěru ukončeno, banka vypočítá přesnou výši měsíční splátky a oznámí ji klientovi. Pokud klient čerpal úvěr jednorázově, začne splácet jistinu i úrok již od první splátky. Pokud je čerpání úvěru postupné, splácí klient po dobu čerpání pouze úroky z vyčerpané částky. Po skončení čerpání začne splácet i jistinu. Poměr úroku a jistiny ve splátce se v čase mění. Nejprve klient platí vyšší úrok a menší část splátky je použita na splacení jistiny. Následně se poměr jistiny ve splátce zvyšuje a úrok snižuje.

Měsíční splátky jsou nejčastěji anuitní, to znamená, že výše splátek se za předpokladu neměnné úrokové sazby v čase nemění. Dále existují splátky progresivní (jejich výše v čase roste) a degresivní (jejich výše v čase klesá).

V období, kdy klientovi končí fixace úrokové sazby, může účelovou hypotéku (nebo její část) splatit jednorázově bez sankcí. Při jednorázové splátce mimo tento termín zaplatí poměrně vysoké sankční poplatky. Neúčelový úvěr lze splatit bezplatně jednorázovou částkou kdykoliv.