Co je hypotéka

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Využití hypotečního úvěru může být účelové (na investici do nemovitosti nebo jiného financování bydlení) nebo neúčelové (americká hypotéka). Hypotéky jsou poskytovány bankami. Banky získávají prostředky pro financování hypoték díky emisi hypotečních zástavních listů.

Banky zpravidla poskytují hypotéky ve výši do 60 - 80 % tržní hodnoty zastavené nemovitosti. Je možné získat úvěr až do 100% hodnoty nemovitosti, ale u úvěrů nad 70% bývá požadováno další zajištění. Tím může být přizvání dalšího ručitele nebo sjednání životního pojištění.

Doba splatnosti hypotéky se pohybuje mezi 5 - 30ti lety. Splacení hypotéky může proběhnout jednorázově, ale většinou se splácí v měsíčních splátkách. Nejčastěji jsou splátky anuitní, to znamená, že výše splátek se v čase nemění (výše splátek se ale může měnit v závislosti na změně úrokové sazby). Dále existují splátky progresivní (jejich výše v čase roste) a degresivní (jejich výše v čase klesá).

Nabídka hypotečních úvěrů na trhu je široká. Kromě klasických a amerických hypoték existují i hypotéky bez doložení příjmů, hypotéky na družstevní bydlení, nebo hypotéky zpětně, kdy jsou žadateli proplaceny již vynaložené prostředky. Produkty jednotlivých bank se vzájemně liší především úrokovými sazbami.

Banky mají také různé požadavky na uchazeče o úvěr. O hypotéku může žádat jeden nebo více žadatelů. Žadatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba nebo obce a města. Podmínkou je plnoletost a občanství ČR nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. Banky pak posuzují platební morálku žadatele (žadatelů) a jeho bonitu (schopnost dostát závazkům). Důvodem pro odmítnutí poskytnutí hypotéky je nejčastěji nedostatečná bonita nebo nevhodná zástavba.

Asi nejdůležitějším kritériem při výběru úvěru je výše úrokové sazby. Ta závisí na typu hypotéky, době splácení a na době fixace úrokové sazby.

Fixace určuje dobu, po kterou banka nesmí klientovi měnit úrokovou sazbu. Stanovuje se na 1 rok, 3, 5, 10 nebo 15 let. Na konci fixace má klient možnost splatit hypotéku nebo její část bez sankcí. Při krátkodobé době fixace je úroková sazba nižší. Dlouhodobá fixace zase znamená větší nejistotu ohledně výše úrokové sazby v budoucnu. Proto je nejoblíbenější doba fixace na 5 let. Čím delší je doba splácení, tím je vyšší úroková sazba. Neúčelová hypotéka je dražší než hypotéka účelová.

S hypotékou souvisejí i další výdaje. Jsou to zejména poplatky za vedení úvěrového účtu a poplatek za vyřízení hypotéky. V současnosti stát neposkytuje přímou státní podporu k úrokům z hypotečního úvěru. Při splnění určitých podmínek je možné uplatnit odečet úroků z hypotečního úvěru od základu daně, maximálně do 300 000,- ročně.

Banky poskytují na svých internetových stránkách kalkulačky, které umožní orientačně vypočítat výši hypotečního úvěru podle daných parametrů. Při výběru úvěru je vhodné osobně navštívit několik bank. Klient může "usmlouvat" výši úrokové sazby, pokud ukáže, že má lepší nabídku od konkurence.